Kašučių gyvenvietės istorija

Kašučių bajorkaimis įkurtas XVI a. Pagrindinė jo sodyba buvo Kašučių ežero pietinėje-pietvakarinėje pakrantėje, o XX a. pradžioje perkelta prie Akmenos upės ir Darbėnų-Kūlupėnų kelio. 1846 m. bajorkaimyje buvo 4 kiemai ir 11 gyventojų. Gyvenvietė turėjo savo kapines. Ankstyvosios kapinės veikė ties riba su Dubašių kaimu, Kašučių kapinyno teritorijoje. Vėlyvosios kapinės veikė prie kelio į Darbėnus, miške. Jose 1989 m. pastatytas kryžius su užrašu: „Praeivi, atmink maro metų aukas!”.

Tarpukariu kaimas buvo Darbėnų valsčiaus Kašučių seniūnijos administracinis centras. Seniūno pareigas 1932 m. ėjo Pranas Drungilas, o padėjėjo – Kazys Savickas. 1923 m. kaime buvo 9 ūkiai ir 103 gyventojai. Tais pačiais metais pradėjo veikti Kašučių pradžios mokykla. 1941 m. nukentėjusiems nuo bolševikų seniūnijos gyventojai Raudonajam kryžiui paaukojo 485,20 rublio.

Iš kaimo yra kilęs dainininkas Kostas Šilgalis.

Sovietmečiu buvo Kašučių kolūkis, kurio administracinis centras veikė Šukėje. 1954–1976 m. kaime buvo biblioteka, vėliau perkelta į Šukę. Kašučių vardu vadinosi aštuonmetė mokykla, veikusi Žiogelių kaime.

kasuciu_istorija

 

 

kasuciu_istorija2

 

kasuciu_istorija3